Groepen

Op de Ariënsschool wordt lesgegeven aan kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar.
Uitgangspunt is het leerstofjaarklassensysteem, waarbij kinderen op grond van hun leeftijd in jaargroepen worden ingedeeld. Binnen deze groepen wordt er in het ochtendprogramma voor de vakken rekenen en taal op drie niveaus gewerkt en is er veel aandacht voor de eigenheid van elk kind. Het middagprogramma staat in het teken van projectmatig/thematisch werken met aandacht voor 21e century skills.
Voor nieuws uit de groepen, zoals foto’s van een bepaalde activiteit, gebruiken wij Parro. Dit is een gesloten systeem waarop alleen de ouders van betreffende groep kunnen inloggen.