Mediawijsheid

Media is overal en de impact op het dagelijks leven wordt steeds groter. Om maximaal gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden die media bieden moeten de leerlingen beschikken over bepaalde competenties die ze mediawijs maken. 

In de bovenbouw besteden wij daarom jaarlijks aandacht aan Mediawijsheid.  Thema's als pesten, betrouwbaarheid van informatie, sociale media en veilig internet komen hierbij aan bod.