Dyslexie begeleiding

Vanuit de IJsselgroep is er een dagdeel een medewerker aanwezig op de Ariënsschool. 
Zij begeleidt, onder schooltijd, een aantal leerlingen met een diagnose dyslexie. 
Dit zijn leerlingen die recht hebben op vergoede zorg. In afstemming met school, ouders en de IJsselgroep kunnen leerlingen van de Ariënsschool hier gebruik van maken. Echter geldt er momenteel wel een wachtlijst. Voor een snelle start van de behandeling is het soms wenselijk alvast op een andere locatie te starten/de behandeling te volgen.