Wij zijn een katholieke school en ……

Het zal u duidelijk zijn, dat we als school kiezen voor een katholieke levensbeschouwing. Deze keuze zal zich niet alleen kunnen uiten in een paar catechese lessen. Deze levensbeschouwing komt in veel zaken tot uiting, zoals aandacht voor waarden en normen, verhalen uit de bijbel, en dergelijke. Dat onze school ook wordt bezocht door ‘niet‐katholieken’, zien wij als een positief gegeven. Wel of niet katholiek bepaalt namelijk niet hoe je bent, de omgang met elkaar wel. 
Wij verwachten wel van ouders en leerlingen, dat ze de katholieke identiteit van de school respecteren  en deelnemen aan de praktische invulling ervan.