Onderwijs Jeugd arrangement (oja)

Zijn er praktische vragen rondom de opvoeding van uw kind, of zorgen over de ontwikkeling ervan? Dan kunt u terecht bij de zorgondersteuners van de Onderwijs Jeugdhulp Arrangementen (OJA). Maandag t/m vrijdag zijn de medewerkers van JarabeeLoes Hutjes en Gea Velner regelmatig aanwezig op school. 

 

Wat is een Onderwijs Jeugdhulp Arrangement (OJA) eigenlijk? 

Binnen OJA werken onderwijs, jeugdhulpaanbieders en gemeente samen om ondersteuning te bieden aan kinderen en jongeren die extra hulp nodig hebben. Doordat er schoolzorgondersteuners aanwezig zijn op school kan de ondersteuning plaatsvinden op school, na school en/of thuis. Door de samenwerking van school en zorg worden kinderen en ouders sneller en beter geholpen. Kinderen zijn tenslotte vijf dagen per week op school. 

 

Wanneer kun je bij de zorgondersteuners terecht? 

Als er vragen of zorgen zijn over uw kind kunt u aankloppen bij de zorgondersteuners. Dit kunnen hele praktische opvoedkundige vragen zijn. Zoals ‘Hoe verdeel ik de aandacht tussen mijn kinderen op een goede manier?’, of: ‘Mijn kind is bang om alleen te slapen, hoe ga ik daar mee om?' Maar ook als je zorgen hebt over de ontwikkeling van uw kind kunt u terecht bij de zorgondersteuners. 

 

Hoe ziet de ondersteuning eruit? 

De ondersteuning is groepsgericht en preventief waar het kan, en individueel waar het moet. Samen met de school, leerling en ouders wordt bekeken welke hulp noodzakelijk is. De hulp is er op school voor de kinderen en thuis voor het hele gezin. Het uitgangspunt ‘Eén huishouden, één plan, één aanpak, ook op school, onder regie van één persoon’ staat daarbij centraal. Hiermee wordt de ondersteuning van kinderen én van gezinnen verstevigd. Naast de zorgondersteuners is er ook een gedragswetenschapper betrokken bij de OJA. Zij heeft een adviserende rol en is verantwoordelijk voor de diagnostiek en behandeling die wordt ingezet. 

Op de Ariënsschool werken dus Loes en Gea als schoolzorgondersteuners terwijl Jarima ten Brinke en Marije Kuipers betrokken zijn als gedragswetenschapper. Zoals vermeld helpen deze collega's van Jarabee kinderen en jongeren zodat ze zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen.

Contact
Bel Loes of Gea gerust als u vragen hebt, of vraag aan een leerkracht waar u ons kunt vinden.

 Loes: 06-86885831 

 Gea:  06-23175514