Gedrag


Al een aantal jaren wordt op de Ariënsschool gewerkt rondom de Gouden, Zilveren, Bronzen en Zonnige weken. Deze weken staan in het teken van groepsvorming, waarbij samenwerken, zelfstandigheid/verantwoordelijkheid en respect belangrijke kernwaarden zijn. Deze kernwaarden zijn ook de basis bij het aanbieden van gedragslessen en zijn in de school, in de vorm van posters met kapstokregels, goed zichtbaar.

In de groepen wordt door middel van de methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling Kwink wekelijks aandacht besteed aan groepsvorming,