Ouders

Goede contacten met ouders zijn voor ons onmisbaar. Wij zien ouders als partners in de opvoeding en het onderwijs. Op de Ariënsschool streven we daarom naar optimale betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling van hun kind(eren). Actieve betrokkenheid stimuleert immers de motivatie en bevordert de prestaties van de kinderen.