Downloads                

                                                

Inspectierapport:                        Rapport van bevindingen kwaliteitsonderzoek.pdf

Schooljaarverslag:                  schooljaarverslag schooljaar 2020-2021.pdf

VERLOFAANVRAAG:                        verzoek om verlof.pdf

Boost:                                             folder boost.pdf

mediawijsheid:                             MediaDiamant_pdf.pdf
                                                         1-5_MediaDiamant-brochure-webversie.pdf
                                                         6-8_MediaDiamant-brochure-webversie.pdf
                                                         9-12_MediaDiamant-brochure-webversie.pdf