Downloads                

 

IMPULSKLAS:                                   FOLDER IMPULSKLAS KOE.PDF

privacy:                                          Toestemming privacy.pdf

Schoolgids:                                  Schoolgids 2020-2021

Inspectierapport:                        Rapport van bevindingen kwaliteitsonderzoek.pdf

Schooljaarverslag:                  Schooljaarverslag schooljaar 2018-2019.docx

VERLOFAANVRAAG:                        Verzoek om verlof.pdf