Digitaal onderwijs

De Ariensschool maakt gebruik van digitale middelen, maar wat betekent dit voor de kwaliteit voor het onderwijs? De leerlingen laten tijdens het werk met digitale leermiddelen een hoger motivatie en betere leerprestaties zien.Leerlingen leren beter en sneller zodra de ict gevarieerd ingezet wordt.
De voordelen voor de leerkracht van werken met digitale leermiddelen is dat zij efficiënter hun onderwijs kunnen inrichten en een beter overzicht hebben over de vorderingen van de leerlingen.
Dit stelt de leerkrachten van de Ariensschool in staat om in hun onderwijs beter rekening te houden met de individuele talenten en ondersteuningsbehoeften van leerlingen. Leerstof, instructievorm en tempo worden hierbij afgestemd op de behoeften van de leerlingen.