Logopedie

Ik ben Judith Engbers en ik werk inmiddels al 10 jaar met veel plezier als logopedist op de Ariënsschool.

Wat doet een logopedist eigenlijk allemaal?


Een logopedist behandelt kinderen (en volwassenen) die problemen hebben op het gebied van de spraak, de taal, de stem en het gehoor. Hier op deze school behandel ik voornamelijk kinderen met spraak- en taalproblemen. Bij spraakproblemen kun je denken aan kinderen die moeilijkheden hebben met het correct uitspreken van de spraakklanken. Bij taalproblemen kun je denken aan kinderen die moeite hebben met het maken van correcte zinnen, kinderen die een kleine woordenschat hebben en kinderen die moeite hebben met het begrijpen van taal.

Gezien het feit dat ik al lange tijd op deze school werk, heb ik mij de afgelopen jaren echt gespecialiseerd in de doelgroep kinderen van 4-13 jaar. Ik heb veel cursussen gevolgd op het gebied van de spraak en taal, bijvoorbeeld:

- Hodson & Paden (articulatie)
- PROMPT (articulatie)
- Met Woorden In De Weer (woordenschat)
- Cursus Meertaligheid
- Metataal (zinsbouw voor de oudere basisschoolleerling)

Naast mijn werkzaamheden op de Ariënsschool neem ik deel aan een kwaliteitskring om kennis te vergaren en te overleggen met collega logopedisten.

Hoe gaat de logopedie in zijn werk op de Ariënsschool?

Aan het begin van het schooljaar worden alle nieuwe kinderen door mij gescreend. Gedurende het schooljaar worden nieuwe kinderen gescreend op aanvraag van de leerkracht, maar natuurlijk kunnen ouders met zorgen over de spraak- en taalontwikkeling van hun kind ook bij mij aankloppen voor een screening. Wanneer nieuwe kinderen elders al logopedische behandeling krijgen, meld dit dan aan mij en stop de behandeling nog niet, ik kan uw kind mogelijk niet gelijk plaatsen. Natuurlijk zoeken we dan naar de beste oplossing.

Een logopediebehandeling duurt 30 minuten en meestal krijgen kinderen individuele logopedie, soms behandel ik kinderen in tweetallen.