Ieder kind een kans

Voor al onze kinderen geldt dat de ontwikkeling op een reguliere basisschool stagneerde  en het daar niet lukte  zich optimaal te ontplooien.  Op de Ariënsschool willen we elk kind een nieuwe kans  bieden om talenten te herkennen en te ontwikkelen. Als ze dan uitstromen naar het Voortgezet Onderwijs is dat met een positief, realistisch zelfbeeld en resultaten op grond van  mogelijkheden.

 

Dit kunnen we samen alleen maar realiseren als; 

• kinderen zich naar eigen aanleg , mogelijkheden en tempo kunnen ontwikkelen; 

we in staat zijn kinderen te blijven motiveren en stimuleren; 

• we elk kind een kans geven en we in kansen blijven denken; 

we de ontwikkeling van de kinderen goed in beeld hebben; 

• we uitgaan van de mogelijkheden (talenten)van kinderen en ‘hoge’ verwachtingen hebben; 

• we zorg op maat bieden; 

• kinderen leren ‘zelfstandig te werken’; 

we een goed pedagogisch klimaat weten te creëren, waarin de kinderen zich in rust en veiligheid  

   kunnen ontwikkelen; 

• we aandacht besteden aan de ontwikkelingen op het gebied van ICT (Ipads), door de kinderen  

   vertrouwd te maken met de mogelijkheden die de computer heeft voor het onderwijs; 

• er ruime aandacht is voor waarden, normen en levensbeschouwing(en); 

de school zich blijft ontwikkelen; 

er een goede  samenwerking is tussen ouders/verzorgers, kinderen, leerkrachten en  

   ondersteunende instanties;