Ontdekkend, onderzoekend en Ontwerpend leren

De Ariënsschool geeft onderwijs in wetenschap en techniek stimuleert een nieuwsgierige, onderzoekende en probleemoplossende houding bij kinderen. Het gaat om onderzoekend en ontwerpend leren waarmee 21ste-eeuwse vaardigheden worden ontwikkeld zoals creativiteit, kritisch denken, kunnen samenwerken en ict-geletterdheid. Het brengt kinderen kennis bij over de wereld. Het helpt kinderen de wereld beter te begrijpen en doet een beroep op hun nieuwsgierigheid en creativiteit, leert ze verbanden te leggen en te reflecteren. Samenvattend: HET BEREIDT ZE VOOR OP DE TOEKOMST!! 


   

Wetenschap en techniek is geschikt voor alle kinderen, zowel voor denkers en doeners om hun talenten te ontwikkelen. Kinderen kunnen door middel van wetenschap en techniek zelf doen en ervaren, waardoor zij intrinsiek gemotiveerd raken. Ze ontdekken en leren spelenderwijs en verleggen voortdurend hun grenzen. 

    "Wat ik hoor, vergeet ik. Wat ik zie,  

     onthoud ik. Wat ik doe, begrijp ik."