Wat is SOVA training? 

SOVA is een afkorting voor sociale vaardigheden. In de training leer je deze sociale vaardigheden op een juiste manier toe te passen. Iedereen bezit sociale vaardigheden, maar niet iedereen weet ze goed te gebruiken. Sociale vaardigheden goed toepassen is nodig om je vertrouwd te voelen in de omgang met anderen en in het leven.

Voor wie is een SOVA training bedoeld? 

De SOVA training, die gegeven wordt op de Ariënsschool, is bedoeld voor kinderen die de vaardigheden niet als vanzelfsprekend op de juiste manier gebruiken. Kinderen krijgen in de training handvatten die ze in sociale situaties kunnen gebruiken en toepassen.

Problemen die kinderen kunnen hebben zijn: regelmatig betrokken bij ruzies of conflicten, snel huilen of boos worden, anderen pesten of gepest worden, weinig/geen initiatief nemen in contact maken, zich eenzaam voelen, zichzelf overschreeuwen.

Ook voor kinderen met autisme is een SOVA training geschikt. 

Wat is het doel van een SOVA training?

Het doel van de SOVA training is om de kinderen in 15 lessen van 1 uur sociale vaardigheden aan te leren, die hen in staat stellen op een betere manier contacten aan te gaan met leeftijdgenoten en volwassenen. De training vergroot het zelfvertrouwen van kinderen door hen deze vaardigheid eigen te laten maken.

Ze leren gevoelens en gedachten te uiten en deze te delen. Ze praten over hun eigen gedrag en het gedrag van anderen. Hierdoor vergroot de SOVA training naast de sociale vaardigheden eveneens de weerbaarheid van kinderen. Door het aanleren van sociale denkpatronen, krijgen ze meer zicht op sociale situaties en hun eigen (positieve) rol daarin. In de training is aandacht voor het kind zelf en ook voor de relaties die het kind heeft met anderen.

Ouders en leerkrachten worden betrokken bij de lessen; ze krijgen na elke les 'Post', zodat ook zij kunnen lezen wat er geoefend is en hoe zij mee kunnen helpen om het vaardige gedrag te stimuleren.

Oftewel... Met de aangereikte handvatten komen kinderen beter tot hun recht in sociale situaties, hebben ze meer zelfvertrouwen, zijn ze weerbaarder en weten ze beter sociale contacten aan te gaan en te onderhouden. Met deze geoefende vaardigheden en positieve gedachten kunnen kinderen geloven in zichzelf en anderen!