Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) is een formele raad voor ouders en leerkrachten. Ze denkt actief mee over beleid en ontwikkelingen binnen de Ariensschool. Hierbij wordt rekening gehouden met de belangen van alle partijen. Goed onderwijs in een prettige leeromgeving en een toekomstbestendige school staan voorop. De MR komt gemiddeld iedere 6 weken bijeen.
Wilt u iets aan de medezeggenschapsraad voorleggen? Neem dan contact op met voorzitter
Chantal Klasens: ariens-mr@skoe.nl   

De MR van de Ariensschool bestaat uit 2 ouders die de oudergeleding vertegenwoordigen en 2 leerkrachten die de leerkrachtgeleding vertegenwoordigen.

Oudergeleding
Benjamin Broen
Jolanda Bosch

Personeelsgeleding
Chantal Klasens (voorzitter)
Sabine Schoorlemmer