Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) is een formele raad voor ouders en leerkrachten. Ze denkt actief mee over beleid en ontwikkelingen binnen de Ariënsschool. Hierbij wordt rekening gehouden met de belangen van alle partijen. Goed onderwijs in een prettige leeromgeving en een toekomstbestendige school staan voorop. De MR komt gemiddeld iedere 6 weken bijeen.
Wilt u iets aan de medezeggenschapsraad voorleggen? Neem dan contact op met voorzitter
Christiaan Bruinink: ariensmr@skoe.nl.   

De MR van de Ariënsschool bestaat uit 3 ouders die de oudergeleding vertegenwoordigen en 3 leerkrachten die de leerkrachtgeleding vertegenwoordigen.

Oudergeleding

Christiaan Bruinink

Mijn naam is Christiaan Bruinink. Samen met mijn vrouw Irina hebben wij één kind (Nina, 8 jaar, groep C). Ik ben inmiddels 10 jaar werkzaam als kwaliteitscoördinator bij het MESA+ NanoLab. Sinds het schooljaar 2021-2022 maak ik als voorzitter onderdeel uit van de MR. Binnen de MR probeer ik mijn steentje bij te dragen aan (met name) de veiligheids- en kwaliteitsaspecten van het onderwijs. Het is belangrijk dat elk kind zich vanaf de eerste dag veilig en welkom voelt op school en geniet van kwalitatief goed onderwijs met kansen voor elk kind. Zo kunnen onze kinderen een goede basis leggen voor de toekomst en later terugkijken op een fijne tijd op de Ariënsschool!

Als MR streven wij ernaar om de belangen van ouders en personeel zo goed mogelijk te behartigen. Heeft u zaken waarvan u denkt dat de MR een rol kan spelen, dan kunt u ons hierover aanspreken of ons emailen op het volgende adres: ariensmr@skoe.nl.


Ariane van den Boomgaard

Ik ben Ariane van den Boomgaard, onze zoon Mats Cordes is na de herfstvakantie in 2021 begonnen op de Ariënsschool in groep 6.  Samen met mijn man (Dennis) hebben we nog een zoon Jort, hij zit nu in groep 3 op een andere school. 

Ik heb een eigen bedrijf, genaamd Pro Corpus, wij doen van alles op het gebeid van werk en gezondheid. In mijn vrije tijd wandel ik graag met onze hond, en doe ik graag leuke dingen met vrienden en familie.

Ik vond Ariens gelijk een fijne school met een prettige open sfeer. Ik hoop een spreekbuis te kunnen zijn voor andere ouders op school en ik hoop dan ook dat mensen mij mailen of mij aanspreken als ze ergens tegenaan lopen.

Daniëlle Hofstra

Ik ben Daniëlle Hofstra, getrouwd met Martin en samen hebben wij 3 kinderen.
Fabiënne (18 jaar) Veronique (16 jaar) en Isabelle (9 jaar in groep D).
In het dagelijks leven ben ik accountmanager in de Textieldrukkerij en Groothandel in promotionele draagtassen van mijn man. Recentelijk heb ik me opgegeven om als lid in de MR plaats te nemen om zo meer betrokken te zijn bij het wel en wee op school. Ik vind het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan en zich veilig voelen en dat iedereen op zijn eigen niveau het beste uit zichzelf kan halen. Als er vragen, ideeën of tips zijn waarvan je denkt dat dit onderwerpen zijn waarmee de MR iets zou moeten doen, dan horen wij dat graag.Personeelsgeleding

Neil Turner
Chantal Klasens
Nadine Molkenboer