PResentaties

Wanneer leerlingen regelmatig vertellen leren ze beter formuleren en presenteren. Vanuit de onderbouw starten wij met mondeling presenteren. In de onderbouw vertellen leerlingen over hun ervaringen, een boek of een thema wat centraal staat.  In de midden- en bovenbouw worden op veel verschillende manieren gepresenteerd. Dit kan vanaf een eigen gemaakte poster of werkstuk of via een device zoals met het programma google presentation.  Deze presentaties worden veelal gekoppeld aan onderzoekend en ontwerpend leren, wereldoriëntatie en taal.