COmmissie van Arrangement CVA

De Commissie van Arrangementen van Deelregio Enschede bestaat uit gedragswetenschappers (psychologen en orthopedagogen) van Consent/VCO, KOE en de Attendiz scholen voor speciaal onderwijs. De commissie wordt ondersteund door een administratief medewerker en voorgezeten door een technisch voorzitter.

De school kan in samenwerking met de ouders en de aan de school toegewezen gedragswetenschapper een verzoek doen aan de CvA Deelregio Enschede met een onderbouwde aanvraag voor een TLV SBO of SO. De school vult daarvoor de OnderwijsOndersteuningsArrangement (OOA) formulieren en het aanvraagformulier TLV in. De ouders vullen een ouderformulier in. De benodigde formulieren ontvangt u van de school. Het indienen van deze aanvraag gebeurt via het Steunpunt in samenwerking met ouders en school. De CvA beoordeelt de aanvraag en adviseert over de toekenning van de TLV. Ook de herindicatie (opnieuw aanvragen) van arrangementen van SBO en SO valt onder de verantwoordelijkheid van de CvA. Deze  wordt aangevraagd door de SBO of SO school waar uw kind op zit.