Remedial Teaching

Remedial teaching is extra uitleg of hulp aan kinderen die leermoeilijkheden of andere problemen (zoals faalangst) hebben. Remedial teaching kan in groepjes gegeven worden maar ook individueel. Dit gebeurt zowel in de klas als buiten de klas.