Hoe regelt de Ariënsschool de privacy?

De nieuwe privacywet is op 25 mei 2018 van kracht geworden en stelt strengere eisen aan het verwerken van persoonsgegevens dat tot nu toe het geval was.

Op de Ariënsschool laten wij u foto's en video's zien waar me mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden, bijvoorbeeld tijdens activiteiten, schoolreisjes en lessen. Ook uw zoon/dochter kan op deze foto's en in video's te zien zijn. 

Natuurlijk gaan wij zorgvuldig om met foto's en video's. WIj plaatsen geen foto's en video's waardoor leerlingen schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto's en video's geen namen van kinderen. Wij vinden het belangrijk en we zijn verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik van foto's en video's van uw zoon/dochter. Het is goed mogelijk dat u niet wil dat de foto's en video's van uw kind op internet en/of  "Klasbord" verschijnen.

Via de brief die je hier kunt dowloaden vragen wij daarom toestemming voor het gebruik van foto's en video's van uw zoon/dochter.

Uw toestemming geldt alleen voor foto's en video's die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt. Het kan voorkomen dat andere ouders foto's en video's maken tijdens schoolactiviteiten. De school heeft daar geen invloed op, maar wij gaan ervan uit dat deze ouders terughoudend zijn bij het plaatsen van foto's en video's op het internet.

Wilt u uw toestemming eventueel samen met uw zoon/dochter bespreken? We merken dat oudere leerlingen soms zelf een keuze willen maken om foto's en video's te gebruiken. Als u uw keuze thuis bespreekt, dan weten ze zelf waarom het gebruik van foto's en video's wel of niet mag.

Als we foto's en video's willen maken voor onderzoeksdoeleinden, bijvoorbeeld om een les van een stagiaire op te nemen, zullen we daar apart over informeren en zo nodig om toestemming vragen. Ook als we beeldmateriaal voor een ander doel willen gebruiken, nemen we contact met u op.