Kernwaarden

De volgende kernwaarden zijn uitgangspunt op basisschool Ariëns helpen ons in ons dagelijks werken.

Gericht op ontwikkeling
We zijn voortdurend op zoek naar mogelijkheden om onszelf te verbeteren en te vernieuwen. Dit geldt bijvoorbeeld ten aanzien van onze pedagogische en didactische kwaliteiten en ons voorbeeldgedrag voor onze leerlingen.

Professioneel
We nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus. We worden gedreven om goede prestaties te leveren, stellen onszelf uitdagende, reële doelen en zetten hoog in op onze pedagogische vaardigheden.Gericht op samenwerking en op leren
Teamwork en goed samenwerken zijn voor ons succesfactoren. Wij zijn betrokken bij elkaar en het onderling delen van kennis en vaardigheden is voor ons vanzelfsprekend. Leren van en met elkaar beschouwen wij als effectieve manieren om onszelf te ontwikkelen en om de bevlogenheid in ons werk te versterken. We werken met elkaar en met ouders samen op basis van vertrouwen.

Nemen en geven van verantwoordelijkheid
We voelen ons samen verantwoordelijk voor het succes van onze school en voor de continue verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.

Denken in mogelijkheden
We hebben een positieve levenshouding en dat maken we zichtbaar. Het zien van kansen is voor ons leidend en we laten ons niet afleiden door bedreigingen.