Motorische Remedial Teaching (MRT)


Grote achterstanden in de motorische ontwikkeling zijn een probleem. Het gaat om een gering aantal leerlingen. Deze leerlingen komen in aanmerking voor extra zorg buiten de gymles, om achterstanden in te halen.
MRT is het verlenen van extra onderwijshulp in het kader van bewegingsopvoeding.
Het doel van MRT is:
motorische achterstanden verkleinen, opheffen en grote motorische achterstanden voorkomen.

MRT wordt bij ons op school gegeven 1x per week onder schooltijd door de vakleerkracht bewegingsonderwijs.
De groepen bestaan uit maximaal 8 leerlingen. De lessen duren ongeveer 30 minuten.
Na een periode van 6 maanden wordt gekeken of het voldoende is of dat er een vervolg nodig is.