Zorg

De Ariënsschool wil al haar leerlingen zo goed mogelijk begeleiden. De school stemt daarvoor het onderwijs zoveel mogelijk af op de onderwijsbehoeften van de leerling en biedt zorg op maat. Onze leerkrachten zijn geschoold om positief om te gaan met verschillen tussen leerlingen. Leerlingen krijgen niet automatisch altijd allemaal dezelfde opdrachten en taken. Kinderen leren immers niet allemaal even goed en snel; soms heeft een kind ander materiaal nodig, of een andere instructie. Onze leerkrachten gebruiken afwisselende werkvormen: klassikaal, individueel en in groepjes.