Sport en beweging

Niet alleen sporten is belangrijk. Het buitenspelen krijgt evenveel aandacht. Vakleerkrachten oefenen in de gymzaal bepaalde vaardigheden en spelletjes zodat ze dit buiten op het schoolplein weer toe kunnen passen.