Nieuwsbericht van de directie aangaande Coronavirus

Vanmiddag is duidelijk geworden wat de consequenties van corona-crisis voor het onderwijs zijn. Voor alle scholen geldt dat deze zijn gesloten van 16 maart tot 6 april. Een uitzondering wordt gemaakt voor kinderen van ouders die werkzaam zijn in een cruciale beroepsgroep. Zij kunnen in principe wel naar school, tenminste als ze klachtenvrij zijn. Om te voorkomen dat de overige leerlingen de komende drie weken helemaal geen onderwijs krijgen, zijn we bezig dit anders te organiseren. Wat dit concreet voor de leerlingen en ouders inhoudt, laten we in de loop van maandag 16 maart weten. Voor de lijst met cruciale beroepsgroepen verwijzen we u graag naar de website van de Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen